SVET DIJAMANATA

SINTETIČKI DIJAMANTI

Veštački „vulkani” ili čudo tehnologije

Jedno od najvećih dostignuća u industriji dijamanata je otkriće tehnologija za proizvodnju sintetičkih dijamanata. Oni nastaju u laboratoriji pod uslovima koji podražavaju prirodne uslove. Taj proces naziva se CVD: pod visokom temperaturom i pritiskom grafit se „prevodi” u formu kristala. Postoji i drugi metod proizvodnje laboratorijskih dijamanata koji je poznat je pod imenom HPHT. Prvi sintetički dijamant na svetu proizvela je firma Dženeral Elektrik 1955. godine. Sintetički dijamanti se najviše koriste u industriji, ali se ugrađuju i u nakit koji je oko 40% jeftinij od onog ukrašenog prirodnim dijamantima.

Kako razlikovati sintetičke dijamante?

Dijamanti proizvedeni u laboratoriji imaju iste karakteristike kao i prirodni dijamanti veće čistoća i prozirnosti. Važno je znati da se oni golim okom ne razlikuju od prirodnih. Da bi se uopšte uočila razlika između njih potrebno je veliko znanje i složena aparatura. Samo gemološke laboratorije sa izuzetno sofisticiranom opremom uz pomoć koje se vrši spektroskopska analiza mogu sa sigurnošću da otkriju da li je dijamant sintetički ili prirodni. Zato budite oprezni: nikada ne kupujte dijamante od nepoznatih lica i bez sertifikata, osim kada je nakit od sintetičkih dijamanata vaš svestan izbor.