Dajući slobodu svom časovničarskom geniju, Ulysse Nardin je ispisao svoje ime u analima trgovačke mornarice tokom druge polovine 19. veka. Njegovi morski hronometri, svetski prepoznatljivi merni instrumenti, koristili su se na mnogim brodovima.
Rad na morskim hronografima Ulysse Nardin je započeo u planinskim delovima Švajcarske, gde je ova moćna časovničarska kuća kontinuirano dokazivala da izazovi predstavljaju beskrajne mogućnosti za istraživanje. A kroz ta istraživanja Ulysse Nardin je stvorio izume kojima je dostigao vrhunac. Od tada do danas Ulysse Nardin je dobio više od 4300 nagrada za časovničarstvo, od kojih je 18 zlatnih, i ima najveći broj patenata u mehaničkom časovničarstvu. Druga prepoznatljiva dostignuća Ulysse Nardina uključuju
Oechsslinovo kompletiranje „Trilogije vremena“ koja se sastoji od tri sata: Astrolabiuma, Planetariuma i Telluriuma. Oechslin se vratio svemiru i modelom Moonstruck u kome se koncentrisao na Mesec i njegov odnos sa Zemljom. U 2013. godini Ulysse Nardin je nastavio da niže uspehe predstavljajući pet novih kućnih mehanizama.

01 Marine

Marine

02 Marine Za Dame

Marine Za Dame

03 Diver

Diver

04 Diver Za Dame

Diver Za Dame

05 Classico

Classico

05 Classico

Classico za dame

07 Executive

executive

08 Freak

freak

Marine Za Dame

POGLEDAJ KOLEKCIJU

Classico Za Dame

POGLEDAJ KOLEKCIJU