SVET DIJAMANATA

POZNATE GEMOLOŠKE LABORATORIJE

Posvećenici nauke o draguljima

U svetu postoji veliki broj instituta i laboratorija koji se bave proučavanjem i procenom vrednosti i kvaliteta dijamanata i drugog dragog kamenja. Oni  izdaju međunarodne sertifikate, vrše proveru dragocenosti i pružaju čitav spektar različitih gemoloških usluga. Budući da ovaj posao zahteva vrhunska i viskospecijalizovana znanja, kao i najsavremeniju opremu, odabrali smo da vam predstavimo tri institucije koje uživaju veliki međunarodni ugled.

EGL – Evropska gemološka laboratorija

EGL – European Gemological Laboratory Group – osnovana je 1974. godine u Belgiji. Bavi se proverom dijamanata i izdaje gemološke diplome koje sadrže 4C, kao i druge informacije koje su važne za identifikaciju i procenu dragog kamena. Jedan od ogranaka EGL smeštenje u Ramat Ganu, na najvećoj berzi dijamanata na svetu u Izraelu. Laboratorija raspolaže vrhunskom opremom za proveru prirodnih, sintetičkih i bojenih dijamanata. EGL ima razgranatu mrežu predstavništava na svim kontinetima. Info: www.eglinternational.org

GIA – Gemološki institut Amerike

GIA – Gemological Institute of America – je neprofitni institut za proučavanje dragog kamenja sa sedištem u gradu Karlsbadu u Kaliforniji. Institut je osnovan 1931. godine kao ekspertska i obrazovna institucija. Institut je poznat po raznovrsnim edukativnim programima po kojima, širom sveta, školuje buduće laboranate, gemologe, juvelire… GIA ima mrežu laboratorija koje su locirane u svim značajnim središtima dijamantske industrije – od Johansburga do Hongkonga. Osim što izdaje sve vrste sertifikata, institut postavlja i nove tehnološke standarde učestvujući u razvoju sofisticarnih tehnologija. Info:  www.gia.edu

IGI – Međunarodni gemološki institut

IGI – International Gemological Institute – osnovan je 1975. godine u Antverpenu. To je ujedno i najstarija i najveća laboratorija u gradu koji je poznat kao jedan od svetskih centara trgovine dijamantima. Mreža od osamnaest laboratorija i predstavništava širom sveta čini IGI jednom od najvećih specijalizovanih organizacija na svetu. IGI je utemeljio i brojne škola gemologije koje su, takođe, locirane širom planete. Sertifikati s potpisom IGI laboratorija visoko su kotirani u svetu profesionalaca i potrošača. Info: www.igiworldwide.com

Profesionalna oprema za pregled dijamanata

Savremene laboratorije opremljene su sofisticarinaim softverima za „sistematski” pregled dijamanata. Jedan od vodećih softverskih programa za analizu dijamanta proizvodi kompanija Sarine Technologies iz Izraela. Pomoću instrumeta zasnovanih na FT-IR spektoskopiji utvrđuje se da li su dijamanti prirodni ili ne, kao i da li je kamen bio podvgnut nekim tehnološkim procesima poboljšavanja kvaliteta. Uobičajenu opremu laboratorija čine i laserski mikroskopi, lupe, pincete… Većina laboratorija pruža usluge laserskog graviranja dijamanata i pečaćenja dragulja posebnim sigurnosnim plombama koje onemogućavaju zamenu dragulja.