SVET DIJAMANATA

OD SIROVINE DO DRAGOCENOG NAKITA

Minijaturna i retka skupocenost

Iako se u pedesetak najvećih rudnika dijamanta na svetu godišnje izvadi oko 135 milona karata sirovih dijamanata[1], samo oko 20% dragulja može biti ugrađeno u nakit, a ostatak nalazi svoju primenu u industriji, posebno u proizvodnji raznih vrsta sečiva i brusilica. Iz statističkih podataka o sirovim dijamanatima jasno se vidi da su primerci visokog i izuzetnog kvaliteta veoma retki: zapravo, na svakih milion iskopanih dijamanata samo jedan će imati težinu od jednog karata, na svakih pet milona, naći će se jedan dragulj težine dva karata, a jedan u petnaest miliona biće težak tri karata.

Veština brušenja dijamanta

U svesti ljudi predstava o dijamantu vezana je za svetlucav, skladno oblikovan kamen i malo ko bi u neobrađenom dragulju koji nalikuje na komadić običnog stakla umeo da prepozna najpoštovaniji kamen sveta. Vekovima su samo neobrađeni ili jednostavno glačani dijamanti ugrađivani u nakit. Revoluciju u obradi sirovih dragulja započeo je u 15. veku Flamanac van Berken koji je izumeo dijamantsku brusilicu, odnosno rezanje dijamanta drugim dijamantom. Usavršeno umeće rezanja i poliranja otkrilo je ljudima još jedno od neobičnih svojstava kamena koji čarobno prelama svetlost.

Oblici rezanja dijamanata

Pre obrade sirovi dijamant se pažljivo proučava. Stručnjaci najpre procenjuju koji oblik se može dobiti s najmanjim gubitkom težine. Takođe, procenju i koji je oblik najpodesniji u odnosu na prirodna svojstva i veličinu dragulja. Postoji mnogo načina obrade, ali najpoznatiji su okrugli rezovi – Round Diamond. Među standardne oblike spada i četvrtast rez – Princess Diamond, pravougaoni –  Emerald Diamond, ovalni – Oval Diamond, ovalni sa špicevima – Marquize Diamond i mnogi drugi poput srca, suze, jastučeta. Ponekad se sirovi dijamanti oblikuju i u neobične forme kao što su glava konja, krst, trapez, trugao… Brušenje u 57 faseta je standard koji najviše ističe vrline dragog kamena.Zanimljivo je da obrađeni dijamant izgubi prosečno polovinu težine koju je imao kao sirovi kamen.

[1] The state of global rough diamond supply 2014, Mining.com, mart 2014. godine