Za međunarodni filmski festival u Kanu 2017. je godina dva jubileja – proslava 70. rođendana festivala, kao i 20 godina inspirativne saradnje sa Chopardom. Od kada je tadašnji predsednik festivala Pierre Viot 1998. godine zamolio kopredsednicu Choparda Caroline Scheufele za redizajn Zlatne palme, luksuzna Maison i legendarni događaj uživaju u veličanstvenoj romansi, prošaranoj nezaboravnim kreacijama i uzbudljivim trenucima.

Related posts

X